Procediment

Els investigadors de la UMH estan obligats a comunicar a la universitat l’obtenció de resultats susceptibles de protecció, que sorgisquen com a conseqüència de la realització de les seues activitats d’investigació, tant finançada amb fons públics com amb fons privats. Rebuda la comunicació s’examinen tant els aspectes formals com els de fons i es comencen els tràmits de protecció dels mateixos.

PROCEDIMENT A SEGUIR

PROPIETAT INDUSTRIAL

1. Comunicació de resultats a la OTRI

2. Comunicació a la Comissió Delegada del Consell de Govern en matèria de Propietat Intel·lectual i Industrial

3. Preparació de memòria i presentació de sol·licitud de patent

4. Accions de seguiment

5. Comunicació de possibilitat d’extensió internacional de patent

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

1. Comunicació de resultats a la OTRI

2. Comunicació a la Comissió Delegada del Consell de Govern en matèria de Propietat Intel·lectual i Industrial

3. Preparació de la documentació necessària

4. Presentació davant el Registre de la Propietat Intel·lectual

5. Accions de seguiment