RRHH d’investigació

Aquesta secció arreplega les principals convocatòries que tenen a veure amb els recursos humans d’investigació, tant les destinades a la contractació laboral de doctors o de personal tècnic de suport, com les quals tenen per objecte la formació de personal docent i/o investigador, de caràcter predoctoral, dirigides a promoure una formació específica per a els qui desitgen orientar la seua activitat professional cap a la investigació i/o la docència universitària.

Així mateix, conté tota la informació d’interès sobre les beques d’investigació de convocatòria interna de la UMH.