CAIXA impulse

Concessió d’ajudes per a projectes de valorització i comercialització de coneixement científic en l’àmbit de la SALUT, MEDICINA I CIÈNCIES DE LA VIDA.

CAIXAIMPULSE COVID-19

CAIXA impulse 2020