Cartera de resultats

General

La UMH és titular dels següents resultats protegits bé mitjançant patents bé mitjançant drets d’autor -per a la protecció de Programari- davant el Registre de Propietat Intel·lectual.

Aquests resultats queden seleccionats per l’Institut o Departament generador dels mateixos:

INSTITUTS D’INVESTIGACIÓ

Institut de Bioenginyeria

–        P9800625 Utilització del 17B-Estradiol, els seus anàlegs i derivats en el tractament de la diabetis mellitus i les seues manifestacions.

–        P200401938 Procediment per a reprogramar l’estat de diferenciació cel·lular.

–        P200702285 Material híbrid nanoestructurat que comprèn nanoparticles d’or:  mètode de preparació i ús.

–        P200802340 Braç Robòtic.

–        P201030065 Mètode i composicions per a la identificació de compostos embriotòxics.

Institut de Biologia Molecular i Cel·lular

–        P9900581 Pèptids capaços de bloquejar la resposta a substàncies químiques o estímuls tèrmics o mediadors de la inflamació dels noniceptors i composicions farmacèutiques que els contenen.

–        P200002414 Trímers de N-Alquilglicina capaços de protegir a neurones contra agressions excitotòxiques i composicions que els contenen.

–        P200002458 Trímers de N-Alquilglicina capaços de bloquejar la resposta a substàncies químiques, estímuls tèrmics o mediadors de la inflamació de receptors neuronals i composicions que els contenen.

–        P200101232 Pèptids activadors de la infectividad del rhabdovirus de la septicèmia hemorràgica vírica (VHSV).

–        P200300072 Trímers de N-Alquilglicines amb capacitat per a incrementar l’acumulació de fàrmacs a l’interior de cèl·lules tumorals resistents a quimioteràpia i composicions que els contenen.

–        P200301768 Noves dianes terapèutiques i el seu ús per al tractament del dolor.

–        P200401938 Procediment per a reprogramar l’estat de diferenciació cel·lular.

–        P200703248 Microdispositiu de separació i extracció selectiva i no invasiva de partícules en suspensions polidisperses, procediment de fabricació i les seues aplicacions.

–        P200930727 Procediment de fabricació d’elèctrodes biomimètics i els seus usos com a sensors amperomètrics.

Institut de Neurociencies

–        P200100315 Mètode per a la detecció de proteïna PRP en animals vius.

–        P200100354 Aparell per a l’obtenció de mostres de teixit ocular en animals vertebrats.

–        P200101223 Ocupació de cèl·lules mare hematopoyètics en la generació de cèl·lules mare neurals.

–        P200803185 Aparell per a la immobilització de petits animals en processos d’experimentació.

DEPARTAMENTS

Biologia Aplicada

–        P200000402 Conservant per  flor ornamental tallada.

Ciència de Materials, Òptica i Tecnologia Electrònica

–        P200503116 Sistema de condicionament de potència totalment regulat i amb màxima extracció de potència dels panells solars per a aplicacions espacials.

–        P200502262 Sistema de condicionament de potència per a aplicacions espacials, regulador de bus i carregador de bateries.

–        P200700087 Antena impresa per a aplicacions multibanda.

Enginyeria

–        A-710-05 Optimització del rendiment de processos productius a través de la metodologia de simulació discreta.

–        P200700588 Procediment de fabricació de taulers d’aglomerat a partir de canya comuna i taulers obtinguts segons aquest procediment.

–        P200801577 Procediment de fabricació de panells recoberts de fibres de canya comuna.

–        Programari 08/2008/841 Simulador de regó per goteig (SIRIGO).

–        Programari 08/2008/840 Programador de baix cost (PROBACO).

–        Programari 657/2009 Programari DH per al càlcul de laterals de regó per goteig amb pocket PC.

–        P 2010030144 Sistema multifunció per a ús en agricultura.

Enginyeria de Comunicacions

–        U201200477 Llançadora aèria per a persones amb mobilitat reduïda.

Enginyeria de Sistemes Industrials

–        P200302938 Equip per a assajos de tracció de provetes de materials laminars flexibles.

–        P200930283 Cinemòmetre sonor.

–        P200931144 Ciclomotor elèctric plegable i procediment de plegat.

–        Disseny 0508994 Terminal d’informació amb disseny de la Dama d’Elx.

Estadística, Matemàtiques i Informàtica

–        RTV-137-05 Sistema integrat d’optimització i predicció de la demanda (SIOPRED).

–        A-77-08 SIMEL.

–        A-696-08 WISCHE (non-linear ingeter program for water irrigation scheduling).

–        V-1996-08 Programa SAO: sistema de suport a l’orientació.

Física i Arquitectura de Computadors

–        P200201823 Sistema per a tractament d’aigua de lixiviació en hivernacles.

–        P200600891 Captador solar de baix cost.

–        P200601701 Hivernacle multitúnel amb ventilació natural millorada.

Patologia i Cirurgia

–        P 9902251 Segments d’ADN útils per a seleccionar tipus cel·lulars diferenciats i les seues aplicacions.

–        P 200102125 Mètode per a obtenir in vitro cèl·lules mare d’individus mamífers adults.

Tecnologia Agroalimentària

–        U201100694 Dispositiu de mesura de la conductivitat elèctrica en fluids de petit cabal.

Si està interessat en algun dels resultats protegits, no dubte a posar-se en contacte amb la OTRI, des d’on li remetrem tota la informació disponible sobre els mateixos.