Projectes Nacionals R+D+i

OPORTUNITATS DE FINANÇAMENT: En aquest apartat pot obtenir informació sobre les diferents convocatòries d’ajudes que financen la realització de Projectes de R+D d’àmbit nacional i regional, ja siguen d’investigació fonamental, aplicada o experimental. S’arrepleguen tant les oportunitats de finançament dirigides a projectes individuals i coordinats com aquelles que tenen per objecte la realització de projectes en col·laboració públic-privada.

GUIES PER A l’ELABORACIÓ I SEGUIMENT DE PROJECTES: En aquesta secció té a la seua disposició una sèrie de guies que tenen per objecte servir-li de suport tant en l’elaboració de les propostes de Projectes de R+D com en el seguiment de les actuacions aprovades.

DIFUSIÓ EN ACCÉS OBERT: Resum de les obligacions derivades de l’aplicació de l’article 37 de la Llei de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació.

ENLLAÇOS D’INTERÈS: Informació sobre els diferents organismes que disposen de programes d’ajudes que financen la realització de projectes d’investigació.

Projectes finançats amb PGE: Publicitat de les ajudes finançades amb Pressupostos Generals de l’Estat.

PROJECTES COFINANÇATS AMB FONS FEDER:

PROJECTES COFINANÇATS AMB FONS FEADER :