4. Presentació davant el Registre de la Propietat Intel·lectual

General

Són els autors els que, una vegada arreplegada la documentació preparada per la OTRI, acudeixen al Registre per a presentar la sol·licitud de protecció de l’obra.

Els originals de la sol·licitud són remesos a la OTRI perquè en sigueu custodis.

TORNAR