Ajudes a jornades i congressos

Si desitja rebre informació actualitzada sobre les noves convocatòries d’ajudes a Jornades i Congressos que es vagen publicant en aquest apartat, ha de fer-ho a través de la font de continguts RSS situada en la part inferior esquerra de la pantalla, en la qual es mostren totes les categories, en les quals està classificat aquest blog, a les quals pot subscriure’s.

______________________________________________________________________________________ 

En aquesta secció s’arrepleguen les convocatòries que financen activitats que tenen a veure amb l’organització i/o difusió de congressos, jornades, reunions o similars, de caràcter científic, tecnològic, humanístic o artístic, com a labor de disseminació – a la societat en general i, en particular als sectors acadèmics i empresarials – dels resultats de les activitats d’investigació i desenvolupament tecnològic.  

MINISTERI D’ECONOMIA I COMPETITIVITAT

Contempla una convocatòria d’ajudes l’objecte de les quals és el finançament de les despeses necessàries per a la comunicació de resultats cientificotècnics o de la innovació mitjançant l’organització de congressos internacionals d’alt nivel.

Convocatòria 2015

MINISTERI D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT   

El Ministeri d’Educació, Cultura i Esport finança activitats de cooperació interuniversitària amb Brasil incloent una modalitat d’ajudes per a l’Organització de Tallers i Seminaris binacionals:      

Convocatòria 2013

Convocatòria 2012            

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, FORMACIÓ I OCUPACIÓ – GENERALITAT VALENCIANA

Aquesta convocatòria té per objecte la concessió d’ajudes als centres d’investigació per a l’organització i difusió de congressos, jornades i reunions de caràcter internacional i d’objecte científic, tecnològic, humanístic o artístic, com a labor de disseminació dels resultats de les investigacions realitzades en el marc de les activitats primàries de caràcter no econòmic dels centres d’investigació.

Ajudes AORG-2013 – Resum OTRI

22 agost 2019