Prestacions de servei

Les prestacions de servei constitueixen una modalitat simplificada de contractació amb la UMH de treballs eminentment tècnics i puntuals (assajos, informes tècnics, dictàmens jurídics, peritatges…). Es pot utilitzar aquesta modalitat de contractació quan es complisquen tots els requisits següents:

  • la contraprestació econòmica prevista és inferior o igual a 12.000 € (IVA no inclòs);
  • el període d’execució previst és inferior o igual a 12 mesos;
  • no cal regular expressament propietat de resultats, publicacions o responsabilitats de les parts.

COM ES FORMALITZEN LES PRESTACIONS DE SERVEI?

El procediment a seguir consta de les següents etapes:

1. Emplenament de la Fulla per encàrrec

Flujograma PS

2. Tramitació

3. Realització de l’activitat per part de l’Investigador Responsable

4. Emplenament de la Nota de Lliurament