3. Preparació de memòria i presentació de sol·licitud de patent

General

Acceptada la sol·licitud per la Comissió Delegada, es procedeix a la redacció de la memòria de patent. Per a dur a terme aquesta redacció, es pot acudir a un Agent de la Propietat Industrial. Durant aquesta tramitació es produeix una interacció entre l’investigador, el personal de la OTRI i l’Agent de Propietat Industrial fins a obtenir un document de memòria de patent validat pels investigadors i el personal de la OTRI.

Una vegada redactada la memòria es presenta la sol·licitud de Patent davant l’Oficina Espanyola de Patents i Marques.

TORNAR