Presentació

Missió

El Servei de Gestió de la Recerca - OTRI, dependent del Vicerectorat d'Investigació i Transferència, té per missió impulsar i potenciar l'activitat investigadora de la Universitat Miguel Hernández d'Elx (UMH) així com afavorir la promoció i transferència dels coneixements i resultats generats a la societat.

D'aquesta forma, el SGI-OTRI té un doble comès:

  • D'una banda, actuar com a servei encarregat de la gestió tècnica i administrativa de les activitats d'investigació que es desenvolupen en la Universitat.
  • I per un altre, com a unitat d'enllaç entre la Universitat i el seu entorn socioeconòmic en matèria d'investigació, fomentant la col·laboració entre els grups d'investigació de la Universitat i les empreses i institucions per a promoure accions de R+D i de Transferència de Coneixement.

Edificio de Rectorado

 

Funcions

Per a complir la seua missió, el SGI-OTRI desenvolupa les següents funcions:

  • Assessorament i gestió de la participació en accions de R+D de caràcter competitiu així com assessorament en l'elaboració i negociació dels acords d'investigació.
  • Identificació, avaluació, protecció, promoció i comercialització dels coneixements, capacitats i resultats generats en el si de la universitat, facilitant la transferència tecnològica dels mateixos.
  • Acompanyament en l'execució econòmica de les ajudes competitives, centralització de les justificacions i coordinació de les auditories de projectes [Més informació].

Adreça:

Servei de Gestió de la Recerca – OTRI

Edifici Rectorat i Consell Social

Av. de la Universitat, s/n

03202 Elx(Alacant)

Telèfon: 96 665 87 82

Correu electrònic:

Categories