Oferta Tecnològica

La Universitat Miguel Hernández desitja potenciar les relacions entre els seus grups d’investigació i l’entorn socioeconòmic posant a la disposició d’empreses i organitzacions els seus recursos i capacitats, contribuint d’aquesta manera de forma activa a l’actualització tecnològica de l’entorn, tractant de satisfer les seues necessitats mitjançant solucions adaptades.

Per a açò, manté actives col·laboracions científiques que van des de realitzacions de projectes conjunts de R+D+i a la prestació de serveis de caràcter tècnic i assessories.

La Universitat Miguel Hernández està dotada d’una infraestructura científica i tecnològica que permet la realització de projectes de R+D+i d’acord amb les actuals demandes del mercat.

L’Oferta Tecnológca es pot aplicar, entre uns altres, als següents sectors industrials: Alimentació, Agrícola-Ramader, Automoció, Calçat i Indústries Afins, Cautxú, Plàstic, Tèxtil, Joguet, Pedra Natural, Marbre, Maquinària, Material Elèctric, Transport, Turisme, etc.

Des de l’any 2014, la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball subvenciona a la Universitat per a la realització del projecte “Campus de l’Emprenedoria Innovadora”, en virtut del qual es desenvolupen diversos programes per a impulsar l’emprenedoria i la innovació en l’àmbit universitari. Entre aquests programes es troba el BANC DE PATENTS que té per objecte propiciar la transferència de resultats i coneixement generat per la Universitat als sectors productius. Pots trobar tota la informació relacionada amb aquest programa en el següent enllaç: https://bancodepatentes.gva.es/es