Contractes-Convenis

El SGI-OTRI de la UMH s’encarrega de la gestió dels contractes i convenis amb empreses i altres entitats que puguen requerir-se en el marc de les activitats d’investigació realitzades pel personal de la universitat.

Molts d’aquests contractes tenen per finalitat la formalització d’un encàrrec de treball a la UMH per part d’una empresa . Aquests treballs es realitzen en el marc de l’article 83 de la LOU.

A més dels contractes que regulen la formalització dels encàrrecs, existeixen altres tipus de contractes i convenis necessaris per a arreplegar diferents situacions en el marc de les activitats d’investigació (acords de confidencialitat, de transferència de material, etc).