2.Comunicació a la Comissió Delegada del Consell del Govern en matèria de Propietat Intel.lectual i Industrial

General

Rebuda la comunicació de resultats, s’examinen els requisits formals i de fons i s’informa a l’investigador sobre aquells defectes que pogueren existir. Així mateix, es realitza una Cerca prèvia en les bases de dades de patents i publicacions de caràcter gratuït, sobre els resultats obtinguts, amb base en la descripció de la invenció presentada en l’Annex I.

Una vegada la comunicació de resultats està degudament emplenada, es remitent a la Comissió Delegada del Consell de Govern en matèria de Propietat Industrial i Intel·lectual, amb la finalitat que decidisca sobre la conveniència de la seua protecció a nom de la Universitat, així com sobre la modalitat d’assumpció de despeses i repartiment de beneficis de la mateixa.

S’informa a l’investigador sobre la decisió adoptada per la Comissió Delegada i s’inicien els tràmits de protecció.

TORNAR