2. Comunicació a la Comissió Delegada del Consell de Govern en matèria de Propietat Intel·lectual i Industrial

General

Rebuda la Comunicació de resultats correctament amb totes les signatures dels autors, es procedeix a la seua remissió a la Comissió Delegada del Consell de Govern en matèria de Propietat Intel·lectual i Industrial.

La citada Comissió estudia la conveniència de la protecció d’aquesta obra a nom de la Universitat. Així mateix, es pronuncia sobre la modalitat d’assumpció de despeses i repartiment de beneficis sobre l’obra.

Aquesta decisió serà comunicada als autors de l’obra i al Consell de Govern.

TORNAR