5. Accions de seguiment

General

Presentada la sol·licitud, la OTRI realitza accions de seguiment sobre la tramitació de l’obra, resolent qualsevol incidència que poguera sorgir en la mateixa fins a obtenir la Comunicació de Protecció de l’obra.

De qualsevol incidència s’informa als autors sol·licitant la seua col·laboració en aquells tràmits que siga necessari.

TORNAR