Accés a Oferta Tecnològica

La Universitat Miguel Hernandez impulsa la col·laboració entre les seues Estructures d’Investigació i les Empreses a través d’accions d’Investigació, Desenvolupament i Suport Tecnològic.
Si vol accedir a l’Oferta Tecnològica de la Universitat Miguel Hernández, punxe ací.

 A continuació s’inclouen alguns termes emprats en la gestió de l’Oferta Tecnològica:

OFERTA TECNOLÒGICA: Capacitats Tecnològiques de la Universitat Miguel Hernández (UMH).

ESTRUCTURES DE TRANSFERÈNCIA: Unitats de la universitat on es generen coneixements i/o tecnologies potencialment transferibles cap a les empreses i institucions del nostre entorn socioeconòmic.

CAPACITATS / SERVEIS: Es refereixen a les habilitats i els recursos útils i aplicables per l’estructura de transferència per a la satisfacció de demandes socials i econòmiques. Saber fer de l’estructura.

RESULTATS: Es refereixen a aquells productes i/o procediments desenvolupats per l’estructura de transferència, adquiribles per l’empresa per a la seua explotació en la seua activitat econòmica.

PATENTS: Mecanisme de protecció d’un resultat que atorga al seu propietari drets per al seu ús i posterior explotació.

SERVEIS TARIFATS: Assessoraments, anàlisis o assajos, normalment lligats a l’ús d’equipament o instal·lacions especialitzades de l’estructura de transferència que s’ofereixen a un tercer amb un cost predeterminat.

 

Si Vd és Investigador/a de la UMH i desitja actualitzar la seua Oferta Tecnològica, contacte amb: