1.Comunicació de resultats a la OTRI

General

La comunicació de resultats és el document necessari per a iniciar la tramitació de protecció sobre els resultats.

En aquesta comunicació s’indiquen, entre altres aspectes, els inventors que han contribuït a l’obtenció dels resultats, el seu percentatge de participació, el títol de la invenció, modalitat d’assumpció de despeses i repartiment de beneficis i una breu descripció del resultat.

Accedisca a l’Annex I de Comunicació de Resultats.

TORNAR