1. Comunicació de resultats a la OTRI

General

Mitjançant la comunicació de resultats, Annex I, el professor/investigador comunica el desenvolupament d’un programari o una altra obra de Propietat Intel·lectual en l’exercici de les seues funcions d’investigació.

Rebuda aquesta comunicació es procedeix al seu estudi per part del personal de la OTRI, tant dels aspectes formals com dels aspectes de fons, com poden ser autors participants, percentatges de participació, descripció suficient del programari o de l’obra desenvolupada.

Una vegada examinat l’Annex I i esmenats tots aquells defectes que poguera contenir, es remet la comunicació a la Comissió Delegada del Consell de Govern en matèria de Propietat Industrial i Intel·lectual per a la seua decisió sobre la deguda protecció.

TORNAR