Finançament R+D+i

Les oportunitats de finançament per a la realització d’activitats de R+D+i són molt diverses. En la OTRI, cerquem i difonem les diferents vies existents a cada moment i prestem assessorament i suport als investigadors en l’elaboració i presentació de les propostes de projectes a les diferents convocatòries públiques de finançament de la R+D+i:

A més, col·laborem en la gestió de les ajudes a la investigació promogudes pel Vicerectorat d’Investigació i Innovació.