Mobilitat

Aquesta secció arreplega les principals convocatòries d’ajudes a la mobilitat dirigides a professors i investigadors doctors que desitgen realitzar estades en altres universitats, instal·lacions científiques, laboratoris, centres d’investigació, etc., preferentment en l’estranger, amb objectius com a ampliació o actualització de coneixements, millora de la seua competència acadèmica i/o investigadora, aprenentatge de noves tècniques i mètodes, consulta de fons bibliogràfics o documentals, establir o enfortir relacions amb altres investigadors de la seua àrea de coneixement o altres activitats significatives que contribuïsquen a millorar la seua labor docent i investigadora.

Existeixen així mateix programes que atenen la cooperació de professors i investigadors, doctors, estrangers o espanyols, però que desenvolupen la seua labor científica fóra d’Espanya, mitjançant el finançament d’estades d’aquests en universitats o centres d’investigació espanyols, amb l’objecte d’incorporar-los temporalment a grups d’investigació pertanyents a aquests últims.

Si desitja informació i assessorament respecte a realitzar una estada en l’estranger, la Xarxa d’Universitats Valencianes per al foment de la Investigació, el Desenvolupament i la Innovació (RUVID) ofereix un servei de suport a la mobilitat que pot consultar en l’adreça: http://www.ruvid.org.

Mobilitat internacional

Programes Nacionals

Programes Regionals