Protecció de resultats

La OTRI de la UMH s’encarrega de realitzar tots els tràmits destinats a la protecció dels resultats generats pel personal de la UMH, en l’exercici de la seua labor d’investigació. La protecció constitueix un pas previ i necessari per a dur a terme la transferència d’aqueixos resultats als sectors socioeconòmics capaços d’explotar-los, contribuint així a la generació de riquesa.

Segons la naturalesa del resultat obtingut s’ha d’optar per una o una altra modalitat de protecció, distingint, bàsicament, entre dos tipus de drets de propietat: la propietat industrial i la propietat intel·lectual.

S’entén per Propietat Industrial al conjunt de drets exclusius que protegeixen l’activitat innovadora manifestada en nous productes, nous procediments i nous dissenys, així com l’activitat mercantil mitjançant la identificació en exclusiva dels productes i serveis oferits al mercat. Si desitja disposar d’una visió general sobre els aspectes fonamentals de la propietat industrial, consulte Les 10 coses que vostè ha de saber sobre Propietat Industrial.

La propietat intel·lectual està integrada pel conjunt de drets de caràcter personal i patrimonial, que atribueixen a l’autor d’una obra el dret exclusiu d’explotació de la mateixa.