Projectes d’investigació

El terme R+D+i engloba quatre activitats:

  • Investigació fonamenta
  • Investigació aplicada
  • Desenvolupament experimental
  • Innovació

A través d’aquesta pàgina tindrà accés a les possibilitats de finançament existents.