5.Comunicació de possibilitat d’extensió internacional de patent

General

Als nou mesos des de la presentació de la sol·licitud, s’informa a l’investigador que en tres mesos (12 mesos des de la sol·licitud) venç el termini de prioritat de la patent que permet sol·licitar l’Extensió Internacional de la protecció de la patent, mantenint la primera data de sol·licitud nacional de la patent.

L’investigador haurà de manar, a la OTRI, l’Annex III comunicant al president de la Comissió Delegada el seu interès o no a dur a terme aquesta extensió internacional.

La OTRI examinarà la documentació rebuda i si considerara necessària la seua precisió o emplenament contactarà amb l’investigador de contacte. Revisada la documentació la OTRI ho traslladarà a la Comissió Delegada del Consell de Govern en matèria de Propietat Industrial i Intel·lectual, qui resoldrà sobre la conveniència i viabilitat de dur a terme o no l’extensió internacional.

La resolució adoptada serà notificada a l’investigador de contacte a través de la OTRI.

TORNAR