4. Accions de seguiment

General

Presentada la sol·licitud, es duu a terme un seguiment de la mateixa, informant a l’investigador de qualsevol incidència que puga sorgir en la tramitació de la patent fins que arriba a ser concedida.

Al llarg d’aquesta tramitació informem de la necessitat de dur a terme determinats tràmits, que resulten obligatoris per a continuar amb el tràmit de sol·licitud, com pot ser la petició de l’Informe sobre l’Estat de la Tècnica.

TORNAR