3. Preparació de la documentació necessària

General

Acceptada la protecció per la Comissió Delegada del Consell de Govern en matèria de Propietat Intel·lectual i Industrial, la OTRI prepara tota la documentació administrativa necessària i informa als autors sobre els documents relacionats amb l’obra que són necessaris presentar juntament amb la sol·licitud de protecció davant el Registre de Propietat Intel·lectual.

TORNAR