CAIXAIMPULSE COVID-19

Caixa Impulse

1 d’abril 2020

Concessió d’ajudes per a projectes clínics i transnacionals amb un clar enfocament innovador dirigits a previndre, tractar, monitorar, gestionar i diagnosticar la malaltia COVID 19.

Termini Entitat Finançadora: Fins al 15 d’abril de 2020 fins a 23.00 hrs.

Més informació