CAIXA impulse 2020

Caixa Impulse

4 de març 2020

Concessió d’ajudes per a projectes de valorització i comercialització de coneixement científic en l’àmbit de la SALUT, MEDICINA I CIÈNCIES DE LA VIDA.

Termini: Fins al 16 de març de 2020 fins a 12.00 a. m.

Més informació

Programa Caixaimpulse Validate