2.Tramitació de Prestacions de Servei

Una vegada els dos originals de la Fulla d’Encàrrec arriben al SGI-OTRI, en aquest Servei es procedeix, després de la seua revisió, a arreplegar el vistiplau a l’activitat del Vicerector d’Investigació i Innovació.

Després de l’autorització del Vicerector, es registra la PS en la base de dades, incloent la informació bàsica de la mateixa, i se li assigna un centre de despesa, que serà el mateix per a totes les prestacions de servei que realitze aqueix investigador.

Des del SGI-OTRI s’envia per correu electrònic còpia escanejada de la Fulla d’Encàrrec al Director del Departament/Institut, al tercer contractant, a l’investigador responsable i a l’auxiliar administratiu, comunicant als tres últims el centre de despesa i nombre de referència assignats. Igualment, s’envia a l’IR la Fulla d’Encàrrec original del sol·licitant amb la finalitat de que puga fer-li-la arribar al mateix.

TORNAR

16 setembre 2016