Mobilitat Internacional

Convocatòries:

MSCA Postdoctoral Fellowship 2023 (tancada)

Programa CRIS Out-Back 2022 (tancada)

HORIZON-MSCA-2022-PF-01-01 (tancada)

Ambaixada de França a Espanya – Beques doctorals i postdoctorals  (tancada)

projecte COFUND USAL4EXCELLENCE – Universitat de Salamanca (tancada)

MSCA-IF-2020 (tancada)

H2020-MSCA-IF-2019 (tancada)

H2020-MSCA-IF-2018 (tancada)

H2020-MSCA-IF-2017 (tancada)

PhD fellowship in structural biology of 14-3-3 protein complexes (tancada)

CANON FOUNDATION IN EUROPE (tancada)


Accions Marie Skłodowska-Curie:

Les Accions Marie Sklodowska-Curie cerquen garantir el desenvolupament òptim i l’ús dinàmic del capital intel·lectual d’Europa, amb la finalitat de generar noves capacitats i innovació i, d’aquesta manera, realitzar plenament el seu potencial en tots els sectors i regions.

Encara que Europa alberga un conjunt gran i diversificat de recursos humans capacitats en recerca i innovació, ha de renovar-ho, millorar-ho i adaptar-ho constantment a les necessitats del mercat laboral, que canvien ràpidament.

La necessària reforma ha de començar en les primeres fases de la trajectòria professional dels investigadors, durant els seus estudis de doctorat o formació de postgrau i és necessària la implicació de les empreses, incloses les PIME i altres agents socioeconòmics, per a formar als investigadors amb les aptituds d’innovació que exigeixen les ocupacions del matí.

És indispensable augmentar la mobilitat dels investigadors a tots els nivells, inclosa la mobilitat intervinguda la carrera, no solament entre països, sinó també entre el sector públic i el privat ja que és un element que estimula fortament l’aprenentatge i el desenvolupament de noves competències, així com un factor clau per a la cooperació entre el món acadèmic, els centres de recerca i la indústria en diferents països.

Per a açò es desenvolupen les següents línies:

  • Foment de noves aptituds mitjançant una formació inicial excel·lent dels investigadors per mitjà de l’Acció Marie Sklodowska Curie Innovative Training Networks (ITN)
  • Nodrir l’excel·lència mitjançant la mobilitat transfronterera i intersectorial a través de l’Acció Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowships (IF)
  • Estimular la innovació mitjançant la transferència de coneixement per mitjà de l’intercanvi de personal gràcies a l’Acció Marie Sklodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE)
  • Intensificació de l’impacte estructural mitjançant el cofinançament d’activitats mitjançant el desenvolupament de l’Acció Marie-Sklodowska Curie Co-funding of regional, national and International Programmes (COFUND)