Oportunitats de finançament – Convocatòries

General

Si desitja rebre informació actualitzada sobre les noves convocatòries d’ajudes a Projectes de R+D que es vagen publicant en aquest apartat, ha de fer-ho a través de la font de continguts RSS situada en la part inferior esquerra de la pantalla, en la qual es mostren totes les categories, en les quals està classificat aquest blog, a les quals pot subscriure’s.

______________________________________________________________________________________

PROJECTES R+D

A través dels següents enllaços es pot accedir als diferents programes de finançament de projectes de R+D:

PROJECTES DE R+D COL·LABORATIUS
 
Els projectes de R+D col·laboratius són projectes de cooperació públic-privada en el desenvolupament de la qual intervé més d’un dels potencials beneficiaris, que poden pertànyer o no al mateix tipus. Per regla general, aquests projectes són coordinats per empreses.  
 
Igualment els projectes poden comptar amb subcontractacions d’organismes que no figuren com a beneficiaris del projecte. Els participants en el projecte han de formar una agrupació sense personalitat jurídica les relacions de la qual es formalitzen documentalment mitjançant un contracte, conveni o acord en el qual s’establisquen els drets i obligacions de cadascuna de les parts.
Quan la UMH participe com a subcontractada en un projecte de R+D també serà necessària la formalització d’un acord pel qual es regule la col·laboració.

A continuació pot trobar les convocatòries d’ajudes que financen projectes de R+D col·laboratius, que són d’interès per a les Universitats Públiques: