4.Emplenament de la Nota de Lliurament

Una vegada finalitzada l’activitat, l’investigador lliurarà l’informe pertinent al sol·licitant, qui haurà de signar la corresponent Nota de Lliurament (comprovant que el sol·licitant de l’activitat ha rebut el treball, i que per tant constitueix un compromís de pagament de la factura que s’emetrà sobre la base d’aquesta).

L’investigador haurà de fer arribar la Nota de Lliurament al Servei d’Informació Comptable i Gestió Econòmica i Financera (SICGEF), amb còpia al SGI-OTRI.

Quan es rep la còpia en el SGI-OTRI, s’incorpora en la base de dades la informació que permet la generació de la prefactura en l’accés personalitzat de l’investigador, perquè aquest li done el vistiplau i es puga generar la factura definitiva.

TORNAR