Presentacions Esdeveniment PRIMA

HORIZON 2020

15 març 2018

Les presentacions de la jornada celebrada a Sevilla, el passat 5 de març, on es va presentar la iniciativa PRIMA (The Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Àrea) a Espanya, es poden trobar en l’enllaç següent:

http://www.internacional.us.es/prima-documents