Suport financer a la recerca acadèmica sobre patents

L’Oficina Europea de Patents (OEP) ha llançat un nou Programa de Recerca Acadèmica que ofereix suport financer a la recerca acadèmica sobre qüestions relacionades amb les patents amb l’objectiu de promoure la recerca i la innovació a través de l’ús de les patents.

El programa concedirà subvencions de fins a 100.000 euros a les propostes guanyadores.

El termini per a les propostes és el 15 de juny de 2017.

La primera convocatòria anual de projectes en el marc del nou programa se centra en sis àrees temàtiques que abasten diversos àmbits, com l’economia, la gestió de la propietat intel·lectual i industrial (PI), el dret de PI i la ciència de dades:
1. L’impacte del sistema de patents europees en el comerç i la inversió a Europa
2. Serveis de patents i intermediaris a Europa
3. Mètodes empresarials i mètodes de valoració de patents
4. Patents per a les PIME i universitats a Europa
5. Patents i tecnologies de mitigació del canvi climàtic
6. Ús avançat de la base de dades PATSTAT i anàlisi de patents.

Font: Oficina Europea de Patents