Les 10 coses que vostè ha de saber sobre…

En els últims anys, el marc legislatiu nacional i europeu en el qual es desenvolupen les activitats d’Investigació i Transferència de Tecnologia ha incorporat canvis substancials, incrementant la complexitat en la gestió d’aquestes últimes.

En aquest context, el Vicerectorat d’Investigació i el Vicerrectorat de Transfèrencia i intercanvi de Coneiximent desitjan contribuir a facilitar el desenvolupament de les actuacions en matèria d’Investigació Científica i Tècnica i Transferència de Coneixement, aportant informació d’interès sobre aspectes clau de la gestió d’aquestes activitats.

Així, sorgeix aquesta iniciativa desenvolupada per el SGI-OTRI denominada “LES 10 COSES QUE VOSTÈ HA DE SABER SOBRE…”, consistent en diverses presentacions en les quals vostè podrà trobar resposta a les qüestions més freqüents que es plantegen en l’àmbit de la seua activitat investigadora i de transferència de tecnologia.

Periòdicament s’aniran incorporant noves presentacions en aquesta secció.

Actualment, pot consultar les següents:

11 octubre 2019