Arxiu

Arxiu per a la categoria ‘Proyectos colaborativos’ XML Feed

Suport financer a projectes de R+D+i en l’àmbit de la Indústria Connectada 4.0


Suport a projectes que promoguen la transformació digital de les empreses industrials, complementant d’aquesta forma els esforços empresarials destinats a aconseguir la seua evolució a l’economia digital. L’objectiu és recolzar la incorporació de coneixements, tecnologies i innovacions destinades a la digitalització dels processos i a la creació de productes i serveis tecnològicament avançats i de major valor afegit en les empreses industrials.

El termini de presentació finalitzarà el dia 28 d’agost de 2018.

Més informació


Categories:Proyectos colaborativos Etiquetes:

30 juliol 2018 Sense comentaris

AGÈNCIA VALENCIANA D’INNOVACIÓ (AVI)


Convocatòria d’Ajudes en matèria d’enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d’Innovació (AVI) per a la millora del model productiu per a l’exercici 2018. Es convoquen les següents línies d’acció:

1)    Accions de valorització i transferència de resultats de  recerca a les empreses

2)    Projectes estratègics en cooperació

3)    Accions complementàries d’impuls i enfortiment de la innovació

Termini AVI: 6 d’agost 2018


5 juliol 2018 Sense comentaris

AJUDES COOPERACIÓ EN EL MARC DEL PROGRAMA DESENVOLUPAMENT RURAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA – 2018


AJUDES COOPERACIÓ EN EL MARC DEL PROGRAMA DESENVOLUPAMENT RURAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA – 2018. Data límit presentació sol·licituds: 18 de juliol de 2018.

DETALLS


Categories:Proyectos colaborativos Etiquetes:

25 juny 2018 Sense comentaris

Programa FEDER INNTERCONECTA (Foment de la cooperació regional en R+D)


Programa FEDER INTERCONNECTA (Foment de la cooperació regional en R+D), on la UMH pot participar com a subcontractada d’alguna de les entitats participants.

Termini: Presentació de sol·licituds entre el 3 de maig i el 5 de juny de 2018 a les 12:00 (hora peninsular)

Informació


Categories:Proyectos colaborativos Etiquetes:

2 maig 2018 Sense comentaris

AJUDES IVACE 2018 – PIDI-CV R+D EN COOPERACIÓ


Programa d’Ajudes per a Empreses 2018. Realització de projectes de recerca industrial o desenvolupament experimental en cooperació entre diverses empreses.

Termini: des del 26/02/2018 fins al 27/03/2018 (a les 23:59:59 hores)

Més informació


Categories:Proyectos colaborativos Etiquetes:

21 febrer 2018 Sense comentaris

AJUDES IVACE 2018 – PIDI-CV R+D PIME


Programa d’Ajudes per a Empreses 2018. Desenvolupament de projectes de R+D realitzats per PIME.

Termini: des del 26/02/2018 fins al 27/03/2018 a les 23:59:59 hores

Més informació


Categories:Proyectos colaborativos Etiquetes:

21 febrer 2018 Sense comentaris

IVACE – Ajudes dirigides a centres tecnològics de la Comunitat Valenciana per a 2018


Ajudes del IVACE per a Centres Tecnològics de la Comunitat Valenciana. La Universitat pot participar per la via de la subcontractació de serveis amb algun dels Centres sol·licitants de l’ajuda.

Data límit presentació sol·licituds: 28 de febrer de 2018.

Més informació


Categories:Proyectos colaborativos Etiquetes:

12 febrer 2018 Sense comentaris

Projectes d’Innovació CDTI – Fons Europeu Marítim i de la Pesca 2014-2020


Les ajudes del FEMP estan destinades a operadors del sector pesquer, entesos com a “persona física o jurídica que explota o posseeix una empresa dedicada a una activitat vinculada a qualsevol de les fases de cadenes de producció, transformació, comercialització, distribució i venda al detall de productes de la pesca i de l’aqüicultura”. Poden ser PIME o gran empresa. Els empresaris individuals queden exclosos.

DETALLS


Categories:Proyectos colaborativos Etiquetes:

13 novembre 2017 Sense comentaris

Reptes-Col·laboració 2017


L’objectiu de la convocatòria Reptes-Col·laboració és el suport a projectes en cooperació entre empreses i organismes de recerca, amb la finalitat de promoure el desenvolupament de noves tecnologies, l’aplicació industrial de noves idees i tècniques, i contribuir a la creació de nous productes i serveis.

El termini de presentació de sol·licituds en la UMH s’iniciarà el 14 de novembre i finalitzarà l’1 de desembre de 2017.

DETALLS


Categories:Proyectos colaborativos Etiquetes:

6 novembre 2017 Sense comentaris

SUBVENCIONS PER A PROJECTES DE CREACIÓ D’EMPRESES DE BASE TECNOLÒGICA


L’objectiu és fomentar el empreniment innovador de base tecnològica, la diversificació empresarial, el creixement econòmic i la creació d’ocupació de qualitat en el teixit empresarial de la Comunitat Valenciana, donant suport al desenvolupament d’empreses amb activitats basades en l’explotació del coneixement i la tecnologia

Termini: des del 19/10/2017 fins al 30/11/2017

DETALLS


Categories:Proyectos colaborativos Etiquetes:

25 octubre 2017 Sense comentaris

SUBVENCIONS A PROJECTES DE DIGITALITZACIÓ DE PIME


L’objectiu és incrementar el nivell tecnològic de les pimes industrials i de serveis a la indústria mitjançant la implantació de noves tecnologies electròniques, informàtiques i de les comunicacions –TEICs-

Termini: des del 19/10/2017 fins al 29/11/2017

DETALLS


Categories:Proyectos colaborativos Etiquetes:

25 octubre 2017 Sense comentaris

ACCIÓ ESTRATÈGICA ECONOMIA I SOCIETAT DIGITAL – AEESD 1_2017


Acció Estratègica d’Economia i Societat Digital, dins del Pla de Recerca Científica i Tècnica i d’Innovació 2013-2016.

Termini: Des del 14 de juny fins a l’11 de juliol de 2017

DETALLS


Categories:Proyectos colaborativos Etiquetes:

13 juny 2017 Sense comentaris

AGRUPACIONS EMPRESARIALS INNOVADORES 2017


L’objectiu d’aquesta convocatòria és recolzar a les AEI amb la finalitat de millorar la competitivitat de les xicotetes i mitges empreses.

Una AEI es defineix com la combinació, en un espai geogràfic, o sector productiu, d’empreses i centres de recerca i de formació públics o privats, involucrats en processos d’intercanvi col·laboratiu dirigits a obtenir avantatges i/o beneficis derivats de l’execució de projectes concrets de caràcter innovador. L’activitat de la AEI s’ha d’organitzar al voltant d’una branca o sector científic o tecnològic i/o d’un mercat o segment de mercat objectiu.

Termini: des de 23/05/2017 fins a 19/06/2017

Detalls


Categories:Proyectos colaborativos Etiquetes:

24 maig 2017 Sense comentaris

AJUDES IVACE 2017 – PIDI-CV R+D EN COOPERACIÓ


Programa d’Ajudes per a Empreses 2017

Objectiu: Realització de projectes de recerca industrial o desenvolupament experimental en cooperació entre diverses empreses.

Termini: des del 18/04/2017 fins al 30/05/2017

Detalls


Categories:Proyectos colaborativos Etiquetes:

12 abril 2017 Sense comentaris

AJUDES IVACE 2017 – PIDI-CV R+D PIME


Programa d’Ajudes per a Empreses 2017

Objectiu: Desenvolupament de projectes de R+D realitzats per PIME

Termini: des del 18/04/2017 fins al 30/05/2017

Detalls


Categories:Proyectos colaborativos Etiquetes:

12 abril 2017 Sense comentaris

SUPORT A AGRUPACIONS EMPRESARIALS INNOVADORES (AEI) 2016 – MINETUR


L’objectiu d’aquesta convocatòria és recolzar a les AEI amb la finalitat de millorar la competitivitat de les xicotetes i mitges empreses.
Una AEI es defineix com la combinació, en un espai geogràfic, o sector productiu, d’empreses i centres de recerca i de formació públics o privats, involucrats en processos d’intercanvi col·laboratiu dirigits a obtenir avantatges i/o beneficis derivats de l’execució de projectes concrets de caràcter innovador. L’activitat de la AEI s’ha d’organitzar al voltant d’una branca o sector científic o tecnològic i/o d’un mercat o segment de mercat objectiu.

Termini: des de 25/07/2016 fins a 04/08/2016

Dades convocatòria


Categories:Proyectos colaborativos Etiquetes:

26 juliol 2016 Sense comentaris

Suport financer a projectes de R+D+i en l’àmbit de la Indústria Connectada 4.0


Suport a projectes que promoguen la transformació digital de les empreses industrials, complementant d’aquesta forma els esforços empresarials destinats a aconseguir la seua evolució a l’economia digital. L’objectiu és recolzar la incorporació de coneixements, tecnologies i innovacions destinades a la digitalització dels processos i a la creació de productes i serveis tecnològicament avançats i de major valor afegit en les empreses industrials.

Termini: des de l’11 fins al 27 de juliol de 2016

Dades convocatòria


Categories:Proyectos colaborativos Etiquetes:

11 juliol 2016 Sense comentaris

CDTI – Programa Estratègic CIEN (Consorcis de Recerca Empresarial Nacional) 2016


Programa Estratègic CIEN (Consorcis de Recerca Empresarial Nacional)

Termini: Data límit presentació sol·licituds: 22/07/2016 a les 12:00 (hora peninsular)

Detalls


Categories:Proyectos colaborativos Etiquetes:

7 juny 2016 Sense comentaris

ACCIÓ ESTRATÈGICA ECONOMIA I SOCIETAT DIGITAL – AEESD 2_2016


Acció Estratègica d’Economia i Societat Digital, dins del Pla de Recerca Científica i Tècnica i d’Innovació 2013-2016.

Termini: des del 30 de maig fins al 21 de juny de 2016.

Convocatòria


Categories:Proyectos colaborativos Etiquetes:

1 juny 2016 Sense comentaris

Convocatòria de la Secretaria Estat de Turisme d’Ajudes per a projectes i actuacions dins del programa EMPRENDETUR R+D+i


Aquestes ajudes es dirigeixen a persones físiques residents a Espanya i a empreses legalment constituïdes a Espanya, i es concreten en préstecs per a finançar projectes i models de negoci que es adecuen als àmbits de coneixement científic tecnològic del sector turístic especificats en la convocatòria. La participació de la Universitat serà possible per la via de la subcontractació. El termini de presentació de propostes finalitza el 14/07/2016.

Més informació en: http://www.minetur.gob.es/PortalAyudas/EmprendeturIDi/Paginas/Index.aspx


Categories:Proyectos colaborativos Etiquetes:

19 maig 2016 Sense comentaris