Cerca de Socis

General

Per a començar a formar el consorci d’un projecte, és necessari que la idea haja aconseguit un cert grau de desenvolupament i que, a més dels objectius, s’hagen identificat les fites, etapes, activitats i resultats principals del mateix. En molts casos, la idea sorgeix d’un grup reduït d’entitats que formaran part del consorci. Aquest grup podrà ampliar-se mitjançant la cerca de nous socis. Abans de dur a terme la cerca de socis per al projecte, és imprescindible definir el perfil que aquests han de tenir segons el rol i les activitats que vagen a exercir dins del mateix. Igualment, han de tenir-se en compte les condicions mínimes de consorci específiques establides en els programes de treball i les convocatòries.

La UMH participa en el projecte ELIARE NETWORK SUDOE-SOE1/P1/F169  on s’ha constituït una XARXA amb altres organismes espanyols, francesos i portuguesos amb l’objectiu de facilitar la formació de consorcis per a participar en accions del VII Programa Marque i del CIP.

DIFERENTS FORMES DE TROBAR SOCIS PER A UN PROJECTE