SUPORT FINANCER A PROJECTES D’INVESTIGACIÓ, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ EN L’ÀMBIT DE LA INDÚSTRIA CONNECTADA 4.0

Suport financer a projectes d’investigació, desenvolupament i innovació en l’àmbit de la indústria connectada 4.0

El termini de presentació de propostes finalitzarà el dia 8 de maig de 2019

Més informació