Ajudes IVACE 2019 – Digitalitza

Eventos

14 gener 2019

19 Febrer, 2019
23:59

DIGITALITZA-CV-SUBVENCIONS PER A PROJECTES DE DIGITALITZACIÓ DE PIME

Objectiu: Incrementar el nivell tecnològic de les pimes industrials i de serveis a la indústria mitjançant la implantació de noves tecnologies electròniques, informàtiques i de les comunicacions–TEICs-.

Termini: des del 08/01/2019 fins al 19/02/2019 (a les 23.59:59 hores)

Més informació