Esdeveniment PRIMA

HORIZON 2020

12 febrer 2018

CRUE Universitats Espanyoles i la Universitat de Sevilla, en col·laboració amb el Consell de Rectors de les Universitats Portugueses (CRUP), organitza un esdeveniment PRIMA (http://prima-med.org/) a Sevilla el pròxim 5 de març, a fi de reforçar els consorcis amb els països del sud del Mediterrani.

Més informació