Pre-announcement of PRIMA CALL

HORIZON 2020

23 gener 2018

Anunci Previ de la convocatòria de la nova iniciativa PRIMA llançada, dins el Programa HORITZÓ 2020, per a fomentar projectes de col·laboració entre països mediterranis dins l’àmbit agroalimentari i d’accés a recursos hídrics.

Pre-announcement of PRIMA CALL