Procediment de càlcul d’hores de dedicació a projectes de R+D del PN 2008-2011

28 de setembre 2015

Procediment de la Universitat Miguel Hernández d’Elx per al càlcul de les hores de dedicació a projectes de R+D del PN R+D+I 2008-2011 a l’efecte de justificació de costos indirectes, aprovat per Consell de Govern de 25 de febrer de 2015.

Procediment càlcul dedicació horària PN