Contractació i incorporació de RRHH

Si desitja rebre informació actualitzada sobre les noves convocatòries d’ajudes destinades a contractació o incorporació de Recursos Humans d’investigació que es vagen publicant en aquest apartat, ha de fer-ho a través de la font de continguts RSS situada en la part inferior dreta de la pantalla, en la qual es mostren totes les categories, en les quals està classificat aquest blog, a les quals pot subscriure’s. 

________________________________________________________________________________________

Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad – Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016

Programa Nacional de Contratación e Incorporación de Recursos Humanos de Investigación, en el marco del Plan Nacional de I+D+i 2008-2011

Ayudas BEATRIZ GALINDO _ MECD

Plan GenT_ Generalitat Valenciana

Formación apoyo técnico I+D+i. Garantía Juvenil _ Generalitat Valenciana

Otras ayudas para la contratación/incorporación de personal

Becas Postdoctorales Junior Leader _ Fundación Bancaria “La Caixa”

Ayudas para la excelencia de los equipos de investigación avanzada en ciberseguridad – INCIBE

Convocatoria de la UCV San Vicente Mártir para la contratación de personal investigador en fase postdoctoral

18 maig 2018